VĂN PHÒNG

Văn Phòng Trung Tâm Dịch Vụ Ký Túc Xá

Địa chỉ: 25, Võ Thị Sáu, Phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3888246

Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamdichvukytucxaDHAG/