Danh sách dãy Ký túc xá
An Phú

Châu Đốc

Nhà Khách Giáo Viên

Nhà Khách Quốc Tế

Tân Châu

Thoại Sơn

Tịnh Biên

Tri Tôn

Dãy U

Dãy V1

Dãy V2

DÃY V3