Phiếu đăng ký ở Ký túc xá


Không thuộc đối tượng ưu tiên
Sinh viên khuyết tật
Sinh viên mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn
Sinh viên thuộc diện chính sách đặc biệt