Thông báo Thu Tiền Quí 3 năm học 2016-2017

Sinh viên đang ở Ký túc xá Đại học An Giang nộp tiền Quí 3 - Năm học 2016-2017 tại Ban quản lý KTX.

Thời gian: 3 tuần từ ngày thông báo