Thông báo về việc tổ chức lớp kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vần tuyển dụng dành cho sinh viên.

Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp thông báo về việc tổ chức và tiếp nhận đăng ký tham gia lớp tập huấn kỹ năng mềm,

 

Chi tiết vui lòng xem thông báo đính kèm.

 

Nguồn: Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp ĐHAG

Tên File Xem / Tải
TB vv to chuc lop tap huan ky nang mem danh cho sinh vien.pdf Tải Xuống