NHÂN SỰ

NHÂN SỰ TRUNG TÂM DỊCH VỤ KÝ TÚC XÁ - ĐẠI HỌC AN GIANG

P. Giám Đốc

Ông NGUYỄN PHẠM HẢI AN

Email: nphan@agu.edu.vn

Di động: 0949 142 999

Quản lý Nhà khách Quốc tế

Bà NGUYỄN THỊ THÚY NGA

Email: nttnga@agu.edu.vn

Di động: 0918 749 063

Trưởng nhà

Bà NGUYỄN THỊ KIM ÁNH

Email: ntkimanh@agu.edu.vn

Di động:0919 272 998

Phụ trách KTX Tri Tôn

Trưởng nhà

Bà NGUYỄN THANH THỦY

Email: ntthuy@agu.edu.vn

Di động: 0123 458 0076

Phụ trách KTX An Phú

Trưởng nhà

Bà BÙI THỊ THUẬN

Email: btthuan@agu.edu.vn

Di động: 0918 829 621

Phụ trách KTX U

Trưởng nhà

ĐỖ THỊ KIM THANH

Email: dtkimthanh@agu.edu.vn

Di động: 0919 303 741

Phụ trách KTX Châu Đốc, KTX Tân Châu

Trưởng nhà

Bà NGÔ THỊ MỸ HẰNG

Email: ntmhang@agu.edu.vn

Di động: 0123 880 8552

Phụ trách KTX V, Thoại Sơn

Trưởng nhà

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH TUYẾN

Email: ntbtuyen@agu.edu.vn

Di động: 0127 777 5299

Phụ trách KTX V, Thoại Sơn

Văn Thư

Bà LÊ KIM YẾN TRINH

Email: lkytrinh@agu.edu.vn

Di động: 0914 029 627

 

Kế Toán

Bà TRẦN THỤY KIM THOA

Email: ttkthoa@agu.edu.vn

Di động: 0909 11 99 82

 

Thủ Quỹ

Bà BÙI THỊ XUÂN TRIẾT

Email: ttkthoa@agu.edu.vn

Di động: 0917 478 882

 

Nhân Viên

Ông LÊ TUẤN ANH

Email: ltanh@agu.edu.vn

Di Động: 0948 897 511 - 0948 454 551

Phụ trách sửa chữa điện, nước