Trường Đại học An Giang được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Ngày 19/3 sắp tới, tại phòng Dự án TRIG, Trường Đại học An Giang sẽ tổ chức Lễ công bố và nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD), Đại học Quốc gia TP.HCM cấp. Trường là một trong những đơn vị đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đăng ký đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn.

Ngày 05/2/2018, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài và triển khai công tác cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường giai đoạn 2017-2022

Anh Thư – TV (tổng hợp thông tin) - Ảnh TL

Nguồn: http://enews.agu.edu.vn